KYC Politikası

Müşterinin kişisel bilgilerini tespit etmek ve uyumluluğu denetlemek için yapılan işlem.

Bilgiye mi ihtiyaç duyuyorsunuz?

Bilgilerinizi gönderin biz sizi arayalım.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

KYC (Know Your Customer) Politikası

Müşteriyi Tanıma Politikası

KYC politikası amacıyla bir müşteri şu şekilde tanımlanabilir:

Hesap sahibi olan ve / veya hesabının hesabının tutulduğu idealfx.com ile iş ilişkisi olan bir kişi veya kuruluş (yani intifa hakkı sahibi)

İdealfx.com hisse senedi, sözleşmeli muhasebeciler, avukatlar vb. gibi profesyonel aracılar tarafından Kanun kapsamında izin verilen işlemlerin yararlanıcıları.

Bir finansal işlemle bağlantılı, idealfx.com için önemli bir itibar veya başka herhangi bir risk oluşturabilen herhangi bir kişi veya kuruluş, örneğin tek bir işlem olarak bir banka havalesi veya yüksek değerli talep poliçesi sorunu.

KYC politikası aşağıdaki sekiz temel unsuru içerir – müşteri tanımlama prosedürleri, işlemlerin izlenmesi, risk yönetimi, eğitim programı, iç kontrol sistemi, kayıt tutma ve KYC kılavuzlarının iç denetim ve teftiş sistemi tarafından değerlendirilmesi, görevler / sorumluluklar ve hesap verebilirlik.

İdealfx.com tarafından etkili bir KYC programı uygulamaya konulur, uygun prosedür oluşturulur ve bunların duygusal olarak uygulanması sağlanır. Uygun yönetim gözetimi, sistemler ve kontroller, görevlerin ayrılığı, eğitim ve diğer ilgili konuları kapsar. Şirket politika ve prosedürlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için sorumluluk şirket içinde açıkça paylaştırılır.

Durum tespitinin niteliği ve kapsamı, idealfx.com müşteri profili tarafından algılanan riske bağlıdır. idealfx.com iç denetim ve uyumluluk, KYC politikaları ve prosedürlerinin değerlendirilmesinde ve bunlara bağlılığın sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Uyumluluk işlevi, yasal ve düzenleyici gereklilikler dahil olmak üzere idealfx.com’un kendi politikalarını ve prosedürlerini bağımsız bir şekilde değerlendirir. Denetim makinesinin, bu tür politika ve prosedürler konusunda bilgili kişilerden yeterince personel olmasını sağlar. İç denetçiler, şubelerde / ofislerde KYC prosedürlerinin uygulanmasını özellikle kontrol edip doğrular ve bu bağlamda gözlemlenen hatalar hakkında yorum yapar.

Hızlı Menü

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right